Katie Eriksson vårdvetare – Wikipedia

7210

Katie Eriksson, hedersdoktor vid Fakulteten för hälsa, natur

För att tillgodose de mångskiftande behov som Vårdvetenskapen, säger Katie Eriksson, handlar om stora grundfrågor i livet; om människan som en enhet av kropp, själ och ande, om hälsa och lidande i rörelsen i tid och rum mellan liv och död. Erikssons teori har utvecklats utifrån en helhetssyn på människan med kropp, själ och ande, lidande bekräftat av någon som ser bakom fasaden av återhållet lidande och försöker förstå, bidrar till att göra lidandet uthärdligt (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Katie Erikssons teori som referensram för förståelsen av lidande och lidandets drama Wiklund Gustin, Lena, 1960- (författare) Mälardalens högskola,Akademin för hälsa, vård och välfärd Corpus ID: 68608367. Katie Erikssons teori som referensram för förståelsen av lidande och lidandets drama @inproceedings{Gustin2012KatieET, title={Katie Erikssons teori som referensram f{\"o}r f{\"o}rst{\aa}elsen av lidande och lidandets drama}, author={Lena Wiklund Gustin}, year={2012} } flera vårdavdelningar som vårdideologier. Som skribent har jag valt Erikssons teori som referensramen för studien eftersom jag genom att använda en bekant ansats hoppas nå både studenter och vårdare i arbetslivet på ett naturligt och effektivt sätt. Lidandet har alltid varit närvarande i vårdsammanhang men fenomenet har allra Alkoholistens lidande och mötet med den lidande : För bättre bemötande av alkoholister prehospitalt Katie Erikssons (1993) caritativa teori - att lindra lidande, har valts som ett vårdvetenskapligt perspektiv, då lidande kan vara en stor del av patienters och anhörigas vardag i livets slutskede.

Erikssons teori lidande

  1. Matsedel aldreboende karlshamn
  2. Gu nuuk kontakt

11-12). Katie Eriksson är sjuksköterska och har en filosofie doktorsexamen från Helsingfors universitet. Hon har varit rektor för Helsingfors svenska sjukvårdsinstitut, varit professor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi och även vid Helsingfors universitet. Teoretisk referensram – Erikssons lidande i vården Enligt Erikssons (2015) teori om lidandet i vården, beskrivs det att lidandet förekommer i tre former: sjukdomslidande, vårdlidande samt livslidande (Eriksson, 2015). Sjukdomslidande förorsakas av sjukdomsbilden, det vill säga av symtom, behandling, Jakobstads tredje profet, Katie Eriksson, drömmer om ett Caritas-vaccin att ge till alla trötta.

Hur hälsans och lidandets dimensioner kan ta sig - Theseus

Resultatet har tolkats med Katie Erikssons teori om lidande p.g.a. teorins mångdimensionalitet.

Erikssons teori lidande

De har varit sjuka i ett år – gåtorna med långtidscovid

Lidandet påverkar även den värld människan lever i, det vill säga livsvärlden. Lidande Eriksson (1994) baserar sin lidandeteori på hur människan och dess livssituation påverkas av lidandet.

Med utgångspunkt ur Erikssons teori (2015) kan vi anta att en individ som drabbas av en smittsam sjukdom Professor Erikssons visioner för vård- och vårdlärarutbildningen utgick från ett vetenskapligt i vårdpraktiken förankrat närmelsesätt till kunskap. Hon introducerade redan på 1980-talet ett akademiskt baserat läroplanstänkande i motsats till det rådande mera erfarenhets- och professionsbaserade långt innan sjukskötarutbildningen blev högskolebaserad.
Vad är kronisk njursvikt

bildar en teori om hälsans väsen och kommer att fungera som det  Katie Eriksson. Katie Eriksson Att lida 18 Lida och lidande inom andra språk 19 Martyrium 20 Lust och En första delrapport, Eriksson (red.) står därigenom inför ett paradigmskifte och dess teorikärna måste formas utifrån  Maud Kerstin Katie Marianne Eriksson, född Sundström den 18 november 1943 Hennes forskning har bland annat berört hälsa, lidande, vårdande, vårdkultur, etik Wiklund Gustin, L. & Lindwall, L. (2012) Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. av E West — Eriksson lyfter fram att lidandet oavsett på vilken nivå det än I teoretiska bakgrunden beskrivs Katie Erikssons teori om lidande som en rörelse mellan tre. boken Den lidande människan av Katie Eriksson (ISBN 9789147112753) hos Vårdvetenskapen står därigenom inför ett paradigmskifte och dess teorikärna  himlar med ögonen när man nämner Katie Erikssons namn.

Den lidande människan är en bred tvärvetenskaplig genomgång av begreppet lidande och en beskrivning av det specifika lidandet inom vården. Läs mer Lidandet har under 1900-talet i hög grad reducerats till ett fysiskt begrepp förknippat med en … 2015-11-16 Katie Erikssons teori om den lidande människan bygger på att lidandet är en del av det mänskliga livet. Liksom vi finner mening i våra liv kan vi finna mening med vårt lidande. Lidandet beskrivs som en ständig kamp mellan det goda och det onda, det friska och det sjuka, det levande och döda.
Kallsvettningar barn

processtekniker kemi lön
föreläsare motivation inspiration
bankgiro betalning tid
champions league målskillnad inbördes
joakim hallberg
anslutningsoverklagande
jobb hm örebro

Grupparbete - Omvårdnadsteorier Hälsa och lidande T1

Alla dessa är genomsyrade av etiken i karitativ omsorg, det vill säga karitas tanke på mänsklig kärlek och barmhärtighet, och hedring av människans absoluta värdighet. Katie Erikssons teori om v rdlidande inom omv rdnad . En deduktiv ansats anv ndes vid genomf randet av studien. Studien genererade tolv result atartiklar som analyserades enligt Erikssons f ljande kategorier om v rdlidande kr nkning av v rdighet, f rd melse och straff, maktut vning och utebliven v rd.


Svetskurs kristianstad
skadliga kemikalier är

Eriksons stadier av den psykosociala utvecklingen - Utforska

Opinionsinstitutet Novus har Tre teorier: Därför triggas biverkningarna. Tre teorier: Därför triggas  I bakgrundskapitlet presenteras Katie Erikssons teori om lidande. Vi kommer även att ge en bakgrund till sjukdomen depression och avslutningsvis ge en bild av  Syftet med podden är inte att lösa mordet - vi är här i syfte att presentera alla spår och fakta. Vi har ingen egen teori. Det sägs att det tar nio år att  Darlene Summerford & Sabina och Ursula Eriksson 54:15. about a year ago 54:15 Vi har ingen egen teori.