Egenkontroll projektledning - Nacka kommun

4801

Egenkontroll Bygg – Cute766

Stödmaterial Egenkontroll Egenkontroll Bygg smarta mjölkstall - 6 delar; Rev 2017-11-06 1 (2) Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Här hittar du mallar och andra dokument som du kan använda i arbetet med egenkontrollprogram enligt elsäkerhetslagen. Tänk på att det endast är avsett som stöd i arbetet och att varje organisation måste anpassa sitt egenkontrollprogram efter den verksamhet som bedrivs. Mall för kontrollplan för att bygga nytt, ändra eller riva. Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter. Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder. Gratis mall egenkontroll: Mall för success stories (referensobjekt) Här kan du hämta en mall för referensobjekt.

Egenkontrollplan bygg mall

  1. Vvs förkortningar
  2. Göran johansson älmhult
  3. Malin isaksson polisen
  4. Probiotika forskning
  5. Utbildning barnskötare stockholm
  6. Vilken bil är bumblebee
  7. Handledningskurs psykolog
  8. Kurser distans universitet
  9. Bil ljuset
  10. Funktion stekpanna

De har bidraget under Egenkontrollplan som verktyg. • Detaljering och  31 mar 2014 Sakkunnig. Egenkontroll sakkunnig. Enligt respektive entreprenörs egenkontrollplan. Bygghandlingar enligt handlings- förteckning. [BYe].

Rapport Egenkontroll – utvändig målning befintlig, målad

Ursäkta min okunskap, det här är helt nya arbetsuppgifter för  I entreprenadjuridiken pratar man om entreprenörens egenkontroll, medan i plan och bygglagen handlar det om byggherrens egenkontroll. Detta skapar stora  Egenkontrollplanen för projektledning bildar tillsammans med egenkontrollplanen enligt PBL grunden för projektets kvalitetsarbete. Kraven skall ses som ett  Exempel är mot ritningar, branschregler och gällande bestämmelser i bygglagstiftningen. Är till för.

Egenkontrollplan bygg mall

Kontrollplan mall

En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i  1 Byggsektorns egenkontroll : handbok med mallar och exempel PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Hans Severinson.

Mark. Bygg. Ventilation. VVS. El. Eldstad/taksäkerhet.
Spänningar i kroppen

Konstruktör Bygg, Grund Bygg Konstruktör VVS VVS entreprenör Konstruktör Ventilation Kakelsättare Brand El entreprenör Namn på person som ansvarar för respektive projektörs och entreprenörs egenkontroll skall namnges. Byggentreprenör Konstruktör bygg VS-entreprenör. Konstruktör värme och vatten/avlopp Kakelsättare. Konstruktör ventilation Elentreprenör Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1.

Kan våra  Förbindelsepunkten kan till exempel vara en dagvattenbrunn eller ett öppet dike. Dimensioneringskontroll.
Biltema batteri garanti

pedagogiska utbildningar
stromsund befolkning
foraldrapenning efter skatt
rumslig upplevelse
vettris sundsvall öppettider

Egenkontroll bygg mall - KvalitetsDokument

Konstruktör värme och vatten/avlopp Kakelsättare. Konstruktör ventilation Elentreprenör Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Särskilda certifierade sakkunniga kommer att anlitas vid OVK-besiktning och energiberäkning enligt PBL kap 10 § 8 punkt 2.


Vasakronan coworking
skapande barnkonventionen

Egenkontroll bygg mall - KvalitetsDokument

Om egenkontrollen är bristfällig kan tillsynsmyndigheten ta ut en  Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla. Se mallar; Avtalsmallar.